6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

7-9 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο "ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ", Πανεπιστημιου Ιωαννίνων

 

Αντικείμενο Συνεδρίου

 • Φυσική μεταλλουργία
 • Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα κράματα
 • Μεταλλικά νανοϋλικάκαι εφαρμογες
 • Σύνθετα υλικά με μεταλλική μήτρα
 • Προηγμένα μεταλλικά υλικά
 • Θερμικές κατεργασίες
 • Επιφανειακές κατεργασίες
 • Χύτευση
 • Κονιομεταλλουργία
 • Μη συμβατικές κατεργασίες μετάλλων
 • Συγκολλήσεις
 • Φαινόμενα Διαβροχής
 • Οξείδωση, διάβρωση και προστασία
 • Μη καταστροφικοί έλεγχοι
 • Τριβολογία
 • Προσομοίωση και μοντελοποίηση στα μεταλλικά υλικά
 • Ανακύκλωση, ενέργεια και περιβάλλον

Πρόεδροι Συνεδρίου

Πρόεδροι Συνεδρίου

Προεδρείο: Α. Λεκάτου, Π.Ι..

Α. Ζερβάκη, Ε.Μ.Ε., Π.Θ.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αλέξανδρος Ε. Καράντζαλης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

Τηλ: +30 26510 09026

Email: akarantz@cc.uoi.gr

 

Αγγελική Λεκάτου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

Τηλ: +30 26510 07309

Email: alekatou@cc.uoi.gr

 

Γραμματεία Συνεδρίου:

Σπύρος Κλεφτάκης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

Τηλ: +30 26510 07368

Email: skleftak@cc.uoi.gr

 

Αθανάσιος Σφίκας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

Τηλ: +30 26510 07368

Email: thanasfi@gmail.com

Διοργανωτές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Συνδρομή Συνεδρίου

Το ποσό εγγραφής στο Συνέδριο ανέρχεται σε 200€ και καλύπτει τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου, τον τόμο των πρακτικών και τη συμμετοχή στο δείπνο του συνεδρίου. Το αντίστοιχο ποσό για τα ενημερωμένα μέλη της ΕΜΕ είναι 150€. Για τους συνοδούς και τους φοιτητές το ποσό είναι 50€.

 Εγγραφή στο Συνέδριο