6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ. Αγαθόπουλος Π.Ι.

Γ. Αγγελόπουλος, Π.Π.

X. Αποστολόπουλος, Π.Π.

Ν. Αράβας, Π.Θ.

Γ. Βοσνιάκος, Ε.Μ.Π.

Α. Γιαννακόπουλος, Π.Θ.

Σ. Δίπλας, SINTEFΑ

Α. Ζερβάκη, Π.Θ.

Σ. Καραμάνος, Π.Θ.

Α. Ε. Καράντζαλης, Π.Ι.

Α. Κερμανίδης, Π.Θ.

Γ. Λαμπέας, Π.Π.

Α. ΛεκάτουΠ.Ι.

Σ. Μακρίδης, Π.Δ.Μ.

Δ. Μανωλάκος, Ε.Μ.Π.

Θ. Ματίκας, Π.Ι.

Ν. ΜιχαηλίδηςΑ.Π.Θ.

Ν. Μπάρκουλα, Π.Ι.

Κ. Δ. Μπουζάκης, Α.Π.Θ.

Α. Σ. Παϊπέτης,Π.Ι.

Σ. Παντελάκης, Π.Π.

Δ. Παντελής, Ε.Μ.Π.

Σ. Παπαευθυμίου, Ε.Μ.Π.

Σ. Σκολιανός, Α.Π.Θ.

Κ. Τσερπές, Π.Π.

Δ. Τσιπάς, Α.Π.Θ.

Γ. Φούρλαρης, Ε.Μ.Π.

Γ. Χαϊδεμενόπουλος, Π.Θ.

Ε. Χριστοφόρου, Ε.Μ.Π.

Π. Ψυλλάκη, ΤΕΙ. Π.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Ε. Καράντζαλης, Π.Ι.

Σ. Αγαθόπουλος, Π.Ι.

Δ. Σιούλας, Π.Ι.

Η. Μαύρος, Π.Ι.

Κ. Λεντζάρης, Π.Ι.

Α. Χάμος, Π.Π., Ε.Μ.Ε.