6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι καταθέσεις των ποσών εγγραφής θα γίνονται στον εξής λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς (Κατάστημα Πλ. Δημοκρατίας 2405) Αριθμός λογαριασμού: 5405-034810-310

IBAN: GR20 0172 4050 0054 0503 4810 310

SWIFT CODE: PIRBGRAA

Δικαιούχος λογ/σμού: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

Για την αιτιολόγηση της κατάθεσης παρακαλώ συμπληρώστε:

"Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος - ΕΡΓΟ: 81991"

Το αντίγραφο κατάθεσης να σταλεί στον κ. Σπ. Κλεφτάκη (email: skleftak@cc.uoi.gr)

 

Όποιων συμμετεχόντων η συμμετοχή καλύπτεται από φορέα / πρόγραμμα, παρακαλούμε να δηλωθούν τα στοιχεία του φορέα, για την κατάλληλη απόδειξη.