6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων (ελληνικά ή αγγλικά): 11/03/2016 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Ειδοποίηση αποδοχής: 15/04/2016

Υποβολή εργασιών (ελληνικά ή αγγλικά): 15/06/2016

Ολοκλήρωση κρίσης εργασιών: 10/07/2016

Υποβολή τελικών εργασιών μετά από κρίση: 30/07/2016