6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες πρόσβασης στα Ιωάννινα, καθώς επίσης και πληροφορίες πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.