7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σ. Μακρίδης, Π.Δ.Μ.Α. Ε. Χριστοφόρου, Ε.Μ.Π.
Α. Λεκάτου, Π.Ι.Γ. Γ. Χαϊδεμενόπουλος, Π.Θ.
Γ. Λαμπέας, Π.Π.Α. Κ. Τσερπές, Π.Π.
Α. Κουτσομιχάλης, Σ.Ι.Α. Φ. Στεργιούδη, Α.Π.Θ.
Α. Κερμανίδης, Π.Θ.Α. Σ. Σκολιανός, Α.Π.Θ.
Ε. Καράντζαλης, Π.Ι.Σ. Γ. Σαββαΐδης, Α.Π.Θ.
Σπ. Καραμάνος, Π.Θ.Α. Σ. Παντελάκης, Π.Π.
Α. Ζερβάκη, Π.Θ. Γ. Πανταζόπουλος, ΕΛΚΕΜΕ
Σ. Δίπλας, SINTEF Α. Σ. Παϊπέτης, Π.Ι.
Α. Γιαννακόπουλος, Ε.Μ.Π. Κ. Δ. Μπουζάκης, Α.Π.Θ.
Γ. Βοσνιάκος, Ε.Μ.Π. Ν. Μελανίτης, Σ.Ν.Δ.
Ν. Αράβας, Π.Θ. Θ. Ματίκας, Π.Ι.
X. Αποστολόπουλος, Π.Π. Δ. Μανωλάκος, Ε.Μ.Π.
Γ. Αγγελόπουλος, Π.Π. Γ. Μάλιαρης, Δ.Π.Ε.
Σ. Αγαθόπουλος, Π.Ι. Γ. Σκορδάρης, Α.Π.Θ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προεδρείο: Γ. Φούρλαρης, Ε.Μ.Π.
Δ. Παντελής, Ε.Μ.Π.
Σ. Παπαευθυμίου, Ε.Μ.Π.
Ν. Μιχαηλίδης, Ε.Μ.Ε.
Μέλη: Ε. Καμούτση, Ε.Μ.Ε.
Α. Χάμος, Ε.Μ.Ε.
Η. Χοντζόπουλος, Ε.Μ.Ε.
Π. Ψυλλάκη, Ε.Μ.Ε.