1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής - Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών

Ο 1ος Εθνικός Διαγωνισμός Διπλωματικής - Μεταπτυχιακής Εργασίας στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών προκηρύχθηκε από την ΕΜΕ το Μάρτιο του 2016 (βλέπε συνημμένο αρχείο προκήρυξης). Στα πλαίσια της ανοιχτής πρόσκλησης υποβλήθηκαν στη γραμματεία της ΕΜΕ τέσσερις (4) υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια η ΕΜΕ όρισε 5μελή Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από:

  • Νικόλαο Μιχαηλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ (Συντονιστή επιτροπής), ΔΣ ΕΜΕ
  • Σπυρίδων Παπαευθυμίου, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ, ΔΣ ΕΜΕ
  • Δρ. Ηλία Χοντζόπουλο, PRIME Laser Technology ΑΒΕΕ
  • Δρ. Κωνσταντίνα Ανδρεούλη, ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
  • Δρ. Αβραάμ Μαστοράκη, ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ

Η επιτροπή συνεδρίασε στις 24 Ιουνίου 2016 και διαπίστωσε το πολύ υψηλό επίπεδο των εργασιών και των τεσσάρων υποψηφίων. Στη συνέχεια συνέταξε πρακτικό αξιολόγησης βάσει του οποίου προέκυψε ότι ο Γεώργιος Σαμαράς είναι ο επικρατέστερος του διαγωνισμού και θα συμμετέχει στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο διαγωνισμό.